We're in beta!

Wie ben ik

Siemen_vvdnu1Zoals sommigen van u weten ben ik reeds jaren politiek actief in onze fraaie gemeente Sneek. Uitgaand van mijn liberale levensinstelling en houding kan ik dit het beste manifesteren binnen de VVD. Deze partij heeft in haar beginselprogramma de liberale uitgangspunten, de richtlijnen voor haar politieke instelling gemaakt en dat past dus prima bij mijn eigen levenshouding. Uiteraard wil dat niet zeggen dat alle door de VVD op de agenda geplaatste items automatisch mijn instemming hebben. Met het ontwerpen van een eigen website hoop ik het contact met de burgers te activeren, beseffende dat moderne communicatie niet zonder dit medium kan. Mijn liberale gevoelens voor Sneek en ook voor Friesland heb ik symbolisch in de naamgeving van mijn site tot uitdrukking willen brengen. Gaarne nodig ik een ieder uit om via mijn site problemen aan te kaarten, discussie op gang te brengen en uw mening kenbaar te maken.

Comments are closed.